Skip to main content
Image
Calcium Nitrate HG

Kalcijum Nitrat HG

Van Iperen Kalcijum nitrat HG je veoma rastvorljivo đubrivo koje sadrži kalcijum i nitratni azot. 
Prednosti ovog đubriva ogledaju se u činjenici da je azot u nitratnom obliku biljke mogu odmah usvojiti a kalcijum koji je potreban biljkama u jačanju ćelijskog zida je efikasno dostupan. 
Na taj način ovo đubrivo pospešuje rast biljke i njenu stabilnost
 i otpornost prema bolestima i insektima.

Image
Calcium Nitrate AG 25kg

Kalcijum Nitrat AG

Kalcijum Nitrat Agricultural Grade je granulisano, čvrsto i homogeno kalcijumovo đubrivo. Otporan je na zgrudvavanje i preporučuje se u rano proleće do zametanja plodova. Visok nivo kalcijuma u formuli poboljšava jačinu ćelijskog zida.

Image
Potassium Sulphate HG

Kalijum Sulfat HG

Kalijum sulfat se preporučuje u ishrani biljaka kada je potreban sumpor ili kada treba ograničiti primenu azota ( na kraju sezone ). Preporuka za primenu  kao izvor kalijuma kada je potrebno smanjiti pH zemljišta. 

Image
Potassium Nitrate HG

Kalijum Nitrat HG

Van Iperen Kalijum nitrat je visokokvalitetno kalijumovo đubrivo provereno odlične rastvorljivosti u vodi. Kalijum nitrat je izvor kalijuma i azota, neophodne u ishrani biljaka za njihov pravilan rast i razvoj.
Ovo đubrivo je pravi izbor kada su izraženi zahtevi za kalijumom i azotom a neophodna je njihova efikasna i brza dostupnost biljkama.

Image
Magnesium Sulphate HG

Magnezijum Sulfat HG

Van Iperen Magnezijum sulfat je visoko kvalitetno i čisto magnezijumovo đubrivo.
Magnezijum je ključna komponenta hlorofila, stoga je od suštinskog 
značaja  za fotosintezu i stvaranje ugljhenih hidrata. 
 Sumpor ima važnu ulogu u asimilaciji azota.  Nedostatkom sumpora 
umanjuje se efekat primene azotnih đubriva.

Image
fertilizer

NITROFOL 18-0-0 + 6SO3 + SW

Van Iperen Nitrofol tečnost | 18 - 0 - 0 + 6 (SO₃) + SV je visoko koncentrovana azotna formula sa biostimulativnim efektom ekstrakta Ascophillum nodosum. Ovo đubrivo je posebno razvijeno za povećanje količine i kvaliteta proteina u žitaricama. Odgovarajući odnos azota i sumpora u tečnosti Nitrofol | 18 - 0 - 0 + 6 (SO₃) + morske alge, pojačava stvaranje proteina, naročito kada se primenjuje u poslednjoj fazi vegetacije.

Image
TT IPE13-32-13+TE

WS NPK 13-32-13+ IPE + TE

Van Iperen IPE 13:32:13 + TE je vodotopivo đubrivo sa visokim sadržajem
fosfora u kombinaciji sa EDTA heliranim mikroelementima.
Zahvaljući jedinjenju IPE  tehnologije u ovoj formulaciji postiže se 
efikasnije i sigurnije upravljanje fosforom.
Iperen IPE tehnologija nedozvoljava da se fosfor u zemljištu veže za druge hranljive elemente  i na taj način stvori nerastvorljiva jedinjenja

Image
TT IPE 20-13-20+TE HG

WS NPK 20-13-20 + IPE + TE

Van Iperen IPE 20:13:20 + TE je vodotopivo đubrivo sa ujednačenim sadržajem NPK hraniva u kombinaciji sa EDTA heliranim mikroelementim.
Ujednačeno a 13% fosfora ? To je zbog prisustva IPE i efikasnijeg iskorišćenja fosfora u samom đubrivu.
Ovo Van Iperen IPE 20:13:20 + TE visokokvalitetno đubrivo , odlične rastvorljivosti .

SASTAV       (%w/w)

Image
WS NPK 10-5-38+3MgO+TE

WS NPK 10-5-38 + TE

Van Iperen WS NPK 10-5-38 + 3 MgO + TE je đubrivo visokog kvaliteta ,
napravljen od najčistijih sirovina. Pored primarnih NPK hraniva đubrivo sadrži i magnezijum koji je značajan element hlorofila , i EDTA helirane mikroelemente.

Image
WS NPK 13-7-24

WS NPK 13-7-24 + 2MgO + 7CaO + TE

Van Iperen WS NPK 15-10-25 + 2 MgO + TE je đubrivo visokog kvaliteta, napravljen od najčistijih sirovina. Pored primarnih NPK hraniva đubrivo sadrži i magnezijum koji je značajan element hlorofila i EDTA helirane mikroelemente.