Skip to main content
Image
Oligo Premium Iron EDDHA

Oligo Premium Iron-EDDHA 6% (4.8% o-o)

Van Iperan  Oligo Premium Iron 6% je  đubrivo koje sadrži gvožđe helirano EDDHA jedinjenjem i na taj način je pripremljeno da primenom vrlo brzo i efikasno izvrši korekciju nedostatka gvožđa u biljci. Proizvod se može preporučiti u organskoj proizvodnji u skladu sa Uredbom saveta  ( EC ) 834/2007. 
Gvožđe helirano sa  EDHHA  apsorbuje se u rasponu pH od 4 do 9.


SASTAV       (%w/w)

Image
Iperen Fer Triathlon

Iperen Fer Triathlon

Iperen Fer Triathlon – sadrži 8,2% gvožđa – izuzetno čisto đubrivo sa 50% HBED, 40% EDDHA i 10% DTPA heliranog gvožđa koje se rastvara brzo i potpuno. 

Image
Cink Sulfat 35%

Cink Sulfat 35%

Cink učestvuje u aktiviranju enzima, stvaranju hlorofila, šećera i proteina.
Neophodan je u vegetativnoj fazi i u fazi cvetanja.
Cink učestvuje u stvaranju auksina, hormona rasta.
Učestvuje u izduživanju internodija.
Simptomi nedostatka se manifestuju kratkim internodijama, dajući biljci rozetast izgled.

Image
Mangan Sulfat 32%

Mangan Sulfat 32%

Mangan učestvuje u sintezi hlorofila. Povećava dostupnost fosfora.
Mangan je delimično pokretan u biljci, tako da se simptom nedostatka
mogu pojaviti prvo na najmlađem listu. 
Nedostatak se najčešće javlja na alkalnim zemljištima (visok pH) a 
pogotovo ako voda za navodnjavanje ima visok sadržaj bikarbonata.

Image
Oligo Boron

Oligo Boron 150g/L Liquid

Oligo Boron 150g/L je Van Iperen tečno đubrivo koje je idealno u 
prevenciji ili u korekciji nedostataka bora u usevima povrća, voća, 
cveća i ratarskih kultura.

Image
Ammonium Sulphate HG

Amonijum Sulfat HG

Amonijum sulfat Van Iperen je veoma čisto azotno đubrivo koje se brzo i potpuno rastvara.
Amonijačni oblik azota NH4 podstiče rast korena i direktan je izvor azota za biljke nakon primene đubriva.
Sumpor (S) je jedan od važnih hranljivih elemenata koji podstiče rast korenovog sistema, unos fosfora i mikrolelemenata. Povećava proizvodnju proteina i značajno utiče na produktivnost useva i na kvalitativne osibine proizvodnje.

Image
Ammonium Nitrate Liquid

Amonijum Nitrat 18% Tečni

Amonijum nitrat 18% je visokokvalitetno tečno azotno đubrivo koje svojom primenom biljkama obezbeđuje  oba oblika azota ( amonijačni i nitratni) u uravnoteženoj proporciji. Nitratni ( NO3) oblik azota u ovom đubrivu obezbeđuje  neposredne potrebe biljke za azotom , dok amonijačni (NH4) azot deluje kao „ rezerva“ obezbeđujući dostupnnost azota u dužem periodu

SASTAV       (%w/w)

Image
UAN

Urea amonijum nitrat (UAN)

Urea amonijum nitrat Van Iperen je visoko stabilno tečno azotno đubrivo.
UAN je dobar izbor đubriva u cilju obezbeđivanja azota.
Deo ukupnog azota u nitratnom obliku ( NO3) dostupan je za biljke odmah nakon primene. Dok deo azota u amonijačnom 

Image
MAP HG

Monoamonijum Fosfat MAP

MAP Van Iperen je neorgansko fosforno đubrivo.
Potpuno rastvorljiv u vodi, MAP je istovremeno siguran izvor fosfora i azota . Preporučuje se za primenu tokom razvoja korena i izdanaka u ranim fazama rasta i razvoja sve do cvetanja i početnog razvoja plodova.
Visok nivo fosforpentoksida ( 61%) intenzivira podelu ćelija i razvoj novog biljnog tkiva, a amonijačni oblik azota (12%)  pospešuje novi vegetativni porast.

Image
MKP HG

Monokalijum Fosfat MKP

MKP Van Iperen je kvalitetno fosforno đubrivo i izvor je fosfora i kalijuma.
MKP se preporučuje za upotrebu na početku vegetacije jer visokim sadržajem fosfora (52%) povećava podelu ćelija, omogućava i pospešuje razvoj korenovog sistema i novog biljnog tkiva. Prisustvo kalijuma (34%) je značajno u podizanju odbrambenog sistema biljke na stres.