Skip to main content

Efekat helacije

Image
chelation

Šta je helat i kako on  može uticati na veći  rast i produktivnost vaših biljaka? 
Većina proizvođača  zna za tri glavna hraniva koja biljkama trebaju : azot, fosfor, kalijum,magnezijum ,kalcijum i sumpor. Međutim, biljke takođe trebaju druge hranljive sastojke , poput gvožđa, cinka, bakra, mangana, bora, nikla i molibdena . Iako im nisu potrebni u istim količinama kao makronutrijenti ( azot, fosfor kalijum), mikronutrijenti su svakako važni za ishranu biljaka i  za njihov zdrav rast.

Šta znači pH zemljišta

Image
ph

pH zemljišta je merenje koje ukazuje na alkalnost ili kiselost zemljišta. Izračunava se pronalaženjem negativnog logaritma koncentracije vodoničnih jona u zemljištu i kreće se od 0 do 14. Zemljište sa pH od 7 se smatra neutralnim. Niži pH ukazuje na kiselije, a veći pH na alkalnije (baznije) zemljište.
Nivo pH ispod 4,5 smatra se izuzetno kiselim, a sve iznad 8,5 - 9,0 smatra se izrazito alkalnim. Za bolju predstavu o tome šta to znači, limunov sok ima pH vrednost 2,5, a želudačana kiselina pH 2. Na drugom kraju spektra, amonijak ima pH 11,1.

Izgradnja briksa za zdraviju i ukusniju hranu

Image
briks

Kao merenje sadržaja šećera u soku, briks je važan indikator kako zdrave biljke, tako i ukusnog i  hranljivog njenog ploda. Evo kako podići briks da bi se postiglo najbolje od najboljeg.

Briks je merenje sadržaja šećera u soku, izraženo u procentima.Uopšteno gledano, što je veći briks, zdravlje biljke  je veće. Zapravo, neki istraživači tvrde da ako možete postići nivo briksa od 12% ili više, recimo insekti čak neće prepoznati biljku kao hranu! Niske vrednosti briksa znače lošu ishranu.

Kako se nositi sa hlorozom?

Image
chlorosis

Hloroza je biljna bolest u kojoj se sinteza hlorofila, zelenog pigmenta koji vrši fotosintezu značajno smanjuje u listovima. Istovremeno lišće žuti, prvo između vena, a onda potpuno.Onda se oni suše i odpadaju. Rast biljaka se usporava, cvetovi i zametci se suše i odpadaju. 
Uzroci hloroze
Ima ih nekoliko. Pre svega, to je nedostatak dostupnog gvožđa u zemljištu. U zemljištu može biti dosta gvožđa a hloroza se javlja!?. Ovo se može razumeti po pravilu da se gvožđe nalazi obliku takvih jedinjenja koja su malo korisna za asimilaciju biljaka.

Kako se ponaša fosfor u zemljištu kada se putem fertigacije nađe u zoni korena?

Image
phosphorus

Mobilnost fosfora u zemljištu je vrlo ograničena i zato koren biljke može uzimati fosfor samo iz njegovog neposrednog okruženja.

Višak fosfora ometa sposobnost biljke da apsorbuje druge elemente ,tako da se simptomi toksičnosti fosfora manifestuju kao nedostaci kalcijuma, magnezijuma, cinka, gvožđa i bakra.