Skip to main content
Image
fertilizer

12-10-18 Granular Grade

Van Iperen 12 - 10 - 18 Granular Grade je čisto i balansirano granularno NPK đubrivo na bazi sulfata. Naš se proizvod sastoji od jednoobraznih granula i ne sadrži prašinu. Stoga se lako rasipa, čak i na velikim razdaljinama. Preporučuje se u različitim fenološkim fazama.

Image
Iperen Humic

Iperen Humic

Iperen Humic je veoma koncentrovan,  lako rastvorivi izvor kalijum-humata dobijenog iz leonardita putem jedinstvenog metoda ekstrakcije.

Image
FoliaStim Mix TE Liquid

Folia Stim Mix TE Tečnost

Van Iperen FoliaStim® Mix TE Tečnost je čisto i veoma koncentrovano tečno đubrivo sa mikroelementima, formulisano sa 15% ekstrakta morskih algi i EDTA helatima. Ovaj proizvod je stabilan rastvor i preporučuje se u različitim fenološkim fazama. Visok nivo mikroelemenata u ovoj formuli poboljšava vitalnost biljke i rast plodova.

Image
fertilizer

Folia Stim B Tečnost

Van Iperen FoliaStim® B Tečnost je čisto i visokokoncentrovano tečno đubrivo sa mikroelementima, formulisano sa 15% ekstrakta morskih algi  i bora. FoliaStim® B  je stabilan rastvor i preporučuje se primena od razvoja pupoljaka, pre cvetanja. Visok nivo bora pospešuje deobu ćelija i formiranje ćelijskog zida.

Image
Van Iperen WAKE up

Van Iperen WAKE – up

Van Iperen WAKE – up®  je jedinstven proizvod na našem tržištu koji utiče na efikasniju ravnotežu vode u biljkama.
Smanjuje negativne efekte suše i visoke temperture.
Povećava usvajanje vode i efikasnije održava vodni bilans .
Pospešuje stvaranje šećera i njihovo premeštanje.
Poboljšava kvalitet proizvoda u pogledu boje , kompaktnosti i čvstine.

Image
PE Liquid 20L

Iperen IPE 3-15-0 Liquid

Iperen IPE® Liquid | 3 - 15 - 0 je jedinstvena formula zasnovana na Iperen IPE tehnologiji. Utiče na poboljšanje efikasnosti fosfora i mikroelemenata. IPE 3-15-0 je stabilan rastvor kompatibilan sa svim monođubrivima na bazi fosfata (npr. MAP, MKP). Naročito je pogodan za upotrebu tokom prve polovine proizvodnog ciklusa.

Image
Cal Boron Liquid

Cal Boron Liquid

Van Iperen Cal Boron je visoko koncentrovano tečno đubrivo koje sadrži visoku količinu kalcijuma  koji učestvuje u gradnji ćelijskog zida. Azot iz ovog đubriva promoviše izduživanje ćelija i rast novog tkiva. Bor pospešuje kretanje kalcijuma unutar biljke. Cal Boron Liquid se koristi u periodu cvetanja kako bi se smanjilo opadanje cvetova i kasnije pucanje plodova. 

Image
Oligo Premium Iron EDDHA

Oligo Premium Iron-EDDHA 6% (4.8% o-o)

Van Iperan  Oligo Premium Iron 6% je  đubrivo koje sadrži gvožđe helirano EDDHA jedinjenjem i na taj način je pripremljeno da primenom vrlo brzo i efikasno izvrši korekciju nedostatka gvožđa u biljci. Proizvod se može preporučiti u organskoj proizvodnji u skladu sa Uredbom saveta  ( EC ) 834/2007. 
Gvožđe helirano sa  EDHHA  apsorbuje se u rasponu pH od 4 do 9.


SASTAV       (%w/w)

Image
Iperen Fer Triathlon

Iperen Fer Triathlon

Iperen Fer Triathlon – sadrži 8,2% gvožđa – izuzetno čisto đubrivo sa 50% HBED, 40% EDDHA i 10% DTPA heliranog gvožđa koje se rastvara brzo i potpuno. 

Image
fertilizer

Cink Sulfat 35%

Cink učestvuje u aktiviranju enzima, stvaranju hlorofila, šećera i proteina.
Neophodan je u vegetativnoj fazi i u fazi cvetanja.
Cink učestvuje u stvaranju auksina, hormona rasta.
Učestvuje u izduživanju internodija.
Simptomi nedostatka se manifestuju kratkim internodijama, dajući biljci rozetast izgled.