Skip to main content
Image
Stim Pure AA

Stim Pure AA

Van Iperen Stim Pure AA Tečnost je čista i veoma koncentrovana tečna morska trava na bazi Ascophyllum nodosuma.

Image
Folia Stim Calcium SC

Folia Stim Calcium SC

Van Iperen FoliaStim® Calcium SC je čista i visokokoncentrovana suspenzija sa sa 15% ekstrakta morskih algi i Kalcijumom.

Image
Folia Stim Mn Zn

Folia Stim MnZn Tečnost

Van Iperen FoliaStim® Mn Zn Tečnost je čisto i visokokoncentrovano tečno đubrivo sa mikroelementima, formulisano sa 15% ekstrakta m

Image
12-10-18 Granular Grade

12-10-18 Granular Grade

Van Iperen 12 - 10 - 18 Granular Grade je čisto i balansirano granularno NPK đubrivo na bazi sulfata. Naš se proizvod sastoji od jednoobraznih granula i ne sadrži prašinu. Stoga se lako rasipa, čak i na velikim razdaljinama. Preporučuje se u različitim fenološkim fazama.

Image
Iperen Humic

Iperen Humic

Iperen Humic je veoma koncentrovan,  lako rastvorivi izvor kalijum-humata dobijenog iz leonardita putem jedinstvenog metoda ekstrakcije.

Image
Folia Stim Mix TE

Folia Stim Mix TE Tečnost

Van Iperen FoliaStim® Mix TE Tečnost je čisto i veoma koncentrovano tečno đubrivo sa mikroelementima, formulisano sa 15% ekstrakta morskih algi i EDTA helatima. Ovaj proizvod je stabilan rastvor i preporučuje se u različitim fenološkim fazama. Visok nivo mikroelemenata u ovoj formuli poboljšava vitalnost biljke i rast plodova.

Image
Folia Stim B

Folia Stim B Tečnost

Van Iperen FoliaStim® B Tečnost je čisto i visokokoncentrovano tečno đubrivo sa mikroelementima, formulisano sa 15% ekstrakta morskih algi  i bora. FoliaStim® B  je stabilan rastvor i preporučuje se primena od razvoja pupoljaka, pre cvetanja. Visok nivo bora pospešuje deobu ćelija i formiranje ćelijskog zida.

Image
Van Iperen WAKE up

Van Iperen WAKE – up

Van Iperen WAKE – up®  je jedinstven proizvod na našem tržištu koji utiče na efikasniju ravnotežu vode u biljkama.
Smanjuje negativne efekte suše i visoke temperture.
Povećava usvajanje vode i efikasnije održava vodni bilans .
Pospešuje stvaranje šećera i njihovo premeštanje.
Poboljšava kvalitet proizvoda u pogledu boje , kompaktnosti i čvstine.

Image
PE Liquid 20L

Iperen IPE 3-15-0 Liquid

Iperen IPE® Liquid | 3 - 15 - 0 je jedinstvena formula zasnovana na Iperen IPE tehnologiji. Utiče na poboljšanje efikasnosti fosfora i mikroelemenata. IPE 3-15-0 je stabilan rastvor kompatibilan sa svim monođubrivima na bazi fosfata (npr. MAP, MKP). Naročito je pogodan za upotrebu tokom prve polovine proizvodnog ciklusa.

Image
Cal Boron Liquid

Cal Boron Liquid

Van Iperen Cal Boron je visoko koncentrovano tečno đubrivo koje sadrži visoku količinu kalcijuma  koji učestvuje u gradnji ćelijskog zida. Azot iz ovog đubriva promoviše izduživanje ćelija i rast novog tkiva. Bor pospešuje kretanje kalcijuma unutar biljke. Cal Boron Liquid se koristi u periodu cvetanja kako bi se smanjilo opadanje cvetova i kasnije pucanje plodova.