Horticentar

Blog

  • Svi članci
  • Blog
Efekat helacije

Šta je helat i kako on  može uticati na veći rast i produktivnost vaših biljaka?Većina proizvođača zna za glavna hraniva koja biljkama trebaju: azot, fosfor, kalijum, magnezijum, kalcijum i sumpor. Međutim,…

Šta je huminska kiselina?

Huminske i fulvo kiseline predstavljaju konačni sastojak prirodnog raspada biljaka i životinja. Ove organske kiseline se nalaze u predistorijskim naslagama. Nastale su kroz hemijske i biološke procese humifikacije biljnih i…

Šta su hormoni?

Razmišljanje  i osnovna filozofija svake biljke jeste da ostvari potomstvo, da produži vrstu. Raste i razvija se kako bi cvetala i ostavila seme. U tom procesu važnu ulogu igraju fitohormoni.…

Kako se nositi sa hlorozom?

Hloroza je biljna bolest u kojoj se sinteza hlorofila, zelenog pigmenta koji vrši fotosintezu, značajno smanjuje u listovima. Istovremeno lišće žuti, prvo između vena, a onda potpuno. Onda se oni…

Šta znači pH zemljišta

pH zemljišta je merenje koje ukazuje na alkalnost ili kiselost zemljišta. Izračunava se pronalaženjem negativnog logaritma koncentracije vodoničnih jona u zemljištu i kreće se od 0 do 14. Zemljište sa…

Kako se ponaša fosfor u zemljištu kada se putem fertigacije nađe u zoni korena?

Mobilnost fosfora u zemljištu je vrlo ograničena i zato koren biljke može uzimati fosfor samo iz njegovog neposrednog okruženja. Višak fosfora ometa sposobnost biljke da apsorbuje druge elemente, tako da…