Horticentar

Hloroza je biljna bolest u kojoj se sinteza hlorofila, zelenog pigmenta koji vrši fotosintezu, značajno smanjuje u listovima. Istovremeno lišće žuti, prvo između vena, a onda potpuno. Onda se oni suše i otpadaju. Rast biljaka se usporava, cvetovi i zameci se suše i otpadaju.

Uzroci hloroze

Ima ih nekoliko. Pre svega, to je nedostatak dostupnog gvožđa u zemljištu. U zemljištu može biti dosta gvožđa, a da se hloroza ipak javi. Ovo se može razumeti po pravilu da se gvožđe nalazi u obliku takvih jedinjenja koja su malo korisna za asimilaciju biljaka. Gvožđe je katalizator u reakcijama koje prate sintezu hlorofila, zato je neophodan za biljke. Ali one mogu asimilovati gvožđe samo u lako pristupačnoj formi, a kao takvog ga u zemljištu ima malo.

Još jedan uzrok hloroze može biti bolest u kojoj patogen, kao filmom pokriva površinu lista (rđa, pepelnica). U ovom slučaju, sinteza hlorofila je poremećena i kao rezultat, aktivnost fotosinteze se smanjuje.

Hlorozu mogu izazvati štetni insekti koji se hrane lišćem ili biljnim sokom (lisne vaši, grinje). U ovom slučaju, poremećena je ravnoteža vode i struktura hloroplasta.

Pažnja! Podjednako važan uzrok hloroze mogu biti ekstremni vremenski uslovi. Uz dugotrajnu sušu, ishrana biljaka je teška zbog nemogućnosti apsorbovanja hraniva iz zemljišta, uključujući i gvožđe. Sa prekomernom vlagom, hranljive materije u zemljištu, a među njima i gvožđe, brzo se ispiraju iz zemljišta i postaju deficitarne za biljke. Poslednjih godina, u klimi koja se brzo menja, ovaj uzrok hloroze postaje sve češći.

Kako pomoći biljkama sa hlorozom? Koristite Iperen Fer Triathlon. Iperen Fer Triathlon je stimulator fotosinteze sa sadržajem 8,2% gvožđa u (50% HBED, 40% EDDHA i 10% DTPA) helatnoj formi. To je upravo ono što biljkama treba za hlorozu. Prisustvo HBED u svojstvu heliranog agensa obezbeđuje dugotrajno dejstvo gvožđa. Primenom Iperen Fer Triathlon-a lišće će ponovo postati zeleno. Mnogi voćari i povrtari su to već videli.

U stresnim uslovima kada biljka pati zbog nepovoljnih uslova a potrebna joj je hrana, za preporuku je koristiti i biostimulatore iz linije Folia Stim.