Horticentar

Kao merenje sadržaja šećera u soku, briks je važan indikator kako zdrave biljke, tako i njenog ukusnog i hranljivog ploda.

Evo kako podići briks da bi se postiglo najbolje od najboljeg.

Briks je merenje sadržaja šećera u soku, izraženo u procentima. Uopšteno gledano, što je veći briks, zdravlje biljke je veće. Zapravo, neki istraživači tvrde da ako možete postići nivo briksa od 12% ili više, recimo insekti čak neće prepoznati biljku kao hranu! Niske vrednosti briksa znače lošu ishranu.

Štaviše, postoji direktna proporcionalna veza između briksa i kvaliteta  proizvoda. Biljke sa visokim briksom su zdravije, ukusnije i sadrže više hranljivih sastojaka nego biljke sa niskim briksom, a briks nudi objektivno merenje koliko dobro funkcionišu biljke. Dakle, ukoliko želimo postići da dosledno raste najbolje od najboljih, praćenje i čitanje redovnih briksova će nam pomoći da postignemo svoj cilj.

Briks merenja se uzimaju uz pomoć briks refraktometra. Što više šećera i rastvorenih čestica u uzorku, to mešavina više savija svetlost koja prolazi kroz njega. Briks refraktometar čita koliko se svetlost savija (refraktira), a rezultati prikazuju kao procenat šećera u soku.

Što efikasnije vaše biljke uzimaju vodu i hranljive materije, to je veći briks. S obzirom da organski biostimulatori poboljšavaju upotrebu minerala, razumna upotreba aditiva kao što su aminokiseline, huminske i fulvo kiseline i ekstrakti morskih algi mogu pomoći u poboljšanju briksa. Pravilna ravnoteža minerala u hranljivom rastvoru takođe može imati pozitivan efekat, posebno odnos kalijuma i nitrata.