Skip to main content
Image
Stim Pure AA

Van Iperen Stim Pure AA Tečnost je čista i veoma koncentrovana tečna morska trava na bazi Ascophyllum nodosuma. Naš proizvod je stabilan rastvor i preporučuje se na različitim fenološkim fazama. Ascophyllum nodosum je stalno izložen plimi i oseci i preživljava u veoma slanom okruženju. Naš kanadski Ascophyllum nodosum prenosi svoje karakteristike otpornosti na stres na biljku.

Sastav  (%w/w)
Ukupno azota (N) 2%
Karbamidni azot (N-NH2) 1%
Kalijum oksid ( K2O ) 5%
Ekstrakt morske alge 85%
Organska materija 17.5 - 21.5%
Organski azot ( N ) 1%
Organski ugljenik ( C ) 8%

 

KARAKTERISTIKE

  • Maksimizuje potencijal biljke za vreme perioda abiotskog stresa, povećava rast korena i obrazovanje i rast plodova, a poboljšava i nutritivnu ishranjenost
  • Lak za rukovanje i primenu
  • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima. Takođe odgovara za folijarnu aplikaciju i potapanje korena
  • Nežan za lisno tkivo

DOSTUPNA PAKOVANJA

1 l, 20l

IBC po porudžbini