Skip to main content
Image
Folia Stim Mix TE

Van Iperen FoliaStim® Mix TE Tečnost je čisto i veoma koncentrovano tečno đubrivo sa mikroelementima, formulisano sa 15% ekstrakta morskih algi i EDTA helatima. Ovaj proizvod je stabilan rastvor i preporučuje se u različitim fenološkim fazama. Visok nivo mikroelemenata u ovoj formuli poboljšava vitalnost biljke i rast plodova. Prisutnost veoma kvalitetnog ekstrakta morskih algi podržava usvajanje i prenos hraniva i povećava otpornost prema abiotskom stresu. 

Sastav : 
Bor (B)
       0.4%
Bakar (Cu) helat EDTA 
0.4%
Mangan(Mn) helat EDTA
    0.8%
Molibden(Mo) 
0.04%
Cink (Zn) helat  EDTA
Ekstrakt morske alge
Organska materija
Organski ugljenik (C)                                             
0.8%
15%
1,95%
0,9% 

KARAKTERISTIKE
Ispravlja opšti nedostatak mikroelemenata i povećava otpornost na sušu i toplotu.
Mikroelementi 100% helirani i potpuno dostupni 
Lak za rukovanje i primenu
Razvijen za folijarnu aplikaciju 
Nežan za lisno tkivo
DOSTUPNA PAKOVANJA
1 l, 20l
IBC po porudžbini