Skip to main content
Image
Van Iperen WAKE up

Van Iperen WAKE – up®  je jedinstven proizvod na našem tržištu koji utiče na efikasniju ravnotežu vode u biljkama.
Smanjuje negativne efekte suše i visoke temperture.
Povećava usvajanje vode i efikasnije održava vodni bilans .
Pospešuje stvaranje šećera i njihovo premeštanje.
Poboljšava kvalitet proizvoda u pogledu boje , kompaktnosti i čvstine.
Folijarna primena WAKE – up tokom razvoja ploda daje prednost jer se ova faza rasta često podudara sa visokim zahtevima za kalijumom a aktivnost korena u tom peridu opada.
WAKE –up je odličan izbor đubriva kada je potreba za kaliujumom a ograničena za azotom.

SASTAV       (%w/w)

Ukupan azot                           3 %
Amidni azot ( NH2 - N )        3 %
Kalijum oksid ( K2O )      22,5 %
pH  7,5

KARAKTERISTIKE
Veoma koncentrovani rastvor
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Bezbojna tečnost 
DOSTUPNA PAKOVANJA
1 L
5 L
20 L
IBC po porudžbini