Skip to main content
Image
PE Liquid 20L

Iperen IPE® Liquid | 3 - 15 - 0 je jedinstvena formula zasnovana na Iperen IPE tehnologiji. Utiče na poboljšanje efikasnosti fosfora i mikroelemenata. IPE 3-15-0 je stabilan rastvor kompatibilan sa svim monođubrivima na bazi fosfata (npr. MAP, MKP). Naročito je pogodan za upotrebu tokom prve polovine proizvodnog ciklusa. Iperen IPE tehnologija u našoj formuli oslobađa fosfate vezane u zemljištu i sprečava taloženje nove količine primenjenih fosfata. Uticaj tehnologije IPE dokazan je u mnogim naučnim ispitivanjima. Danas se tehnologija IPE koristi širom sveta za bolje ispunjavanje potreba za fosforom
SASTAV       (%w/w)


Ukupno azota (N)
3%
Amonijačni azot (N-NH4)
1.5%
Karbamid (N-NH2)
1.5%
Fosfor pentoksid (P2O5)
15%


KARAKTERISTIKE
Poboljšava rast korena i izdanaka sa kvalitetnim pupoljcima, kao i opštu vitalnost biljke.
Povećava NUE (efikasnost upotrebe hranljivih materija) u alkalnom i kiselom zemljištu.
Lak za rukovanje i primenu.
Razvijen za fertirigaciju useva na otvorenom polju.
Jedan od naših inovativnih proizvoda zasnovanih na IPE tehnologiji i dugogodišnjim istraživanjima i razvoju.

DOSTUPNA PAKOVANJA
20 L
IBC po porudžbini