Skip to main content
Image
Iperen Humic

Iperen Humic je veoma koncentrovan,  lako rastvorivi izvor kalijum-humata dobijenog iz leonardita putem jedinstvenog metoda ekstrakcije. Ovaj proizvod je najefikasniji izvor kalijum-humata i ima značajne sposobnosti u pogledu koeficijenta katjonske razmene, puferisanja i helacije. 

Iperen Humic se preporučuje za osiromašeno zemljište ili kada je primena fosfata zabranjena.

Prisutnost aktivnog leonardita (dugolančanog) u našoj formuli ima pozitivan uticaj na preuzimanje fosfata i mikroelemenata. Štaviše, povećava efikasnost upotrebe hraniva (NUE) i smanjuje ispiranje.

 

Sastav (%w/w)
Kalijum Oksid 12%
Ukupni huminski ekstrakt 85%
Huminska kiselina 82%
Fulvinska kiselina 3%
Organski azot (N) 1%
Sadržaj pepela 31%
Suva materija 85%

 

KARAKTERISTIKE

  • 85% huminske kiseline (ISO metod)
  • Metod mokrog procesa ekstrahuje dugolančani leonardit radi poboljšanja efikasnosti kalijum- humata
  • Patentirani proces mikrogranulacije
  • Granule crne boje

DOSTUPNA PAKOVANJA

  • 10kg