Skip to main content
Image
Folia Stim Mn Zn

Van Iperen FoliaStim® Mn Zn Tečnost je čisto i visokokoncentrovano tečno đubrivo sa mikroelementima, formulisano sa 15% ekstrakta morskih algi i EDTA helata. Ovaj proizvod stabilan je rastvor i preporučuje se primena od ranog proleća do zametanja plodova. Mangan i cink u našoj formuli pospešuje  fotosintezu i rast novog i zdravog korenja, snažnih izdanaka i cvetnih pupoljaka. Prisustvo visokokvalitetnog ekstrakta morskih algi pospešuje usvajanje i translokaciju hraniva, a povećava i otpornost na abiotski stres.

Sastav : 

  • Mangan (Mn) helat EDTA 1.6%
  • Cink (Zn) helat EDTA 1.6%
  • Ekstrakt morske alge                      15%
  • Organska materija                       1.95%
  • Organski ugljenik ( C )                   0.9%

 

KARAKTERISTIKE

  • Nadoknađuje usporeni rast i povećava otpornost na sušu i toplotu. 
  • Lak za rukovanje i primenu
  • Razvijen za folijarnu aplikaciju
  •  Nežan za lisno tkivo

DOSTUPNA PAKOVANJA

1 l, 20l

IBC po porudžbini