Skip to main content
Image
Folia Stim B

Van Iperen FoliaStim® B Tečnost je čisto i visokokoncentrovano tečno đubrivo sa mikroelementima, formulisano sa 15% ekstrakta morskih algi  i bora. FoliaStim® B  je stabilan rastvor i preporučuje se primena od razvoja pupoljaka, pre cvetanja. Visok nivo bora pospešuje deobu ćelija i formiranje ćelijskog zida. Prisustvo visokokvalitetnog ekstrakta morskih algi pospešuje preuzimanje i transport hraniva, a povećava i otpornost na abiotski stres.

Sastav : 
Bor (B)
       2,0 %

KARAKTERISTIKE
Nadoknađuje usporeni rast i povećava otpornost na sušu i toplotu. 
Lak za rukovanje i primenu
Razvijen za folijarnu aplikaciju
 Nežan za lisno tkivo
DOSTUPNA PAKOVANJA
1 l, 20l
IBC po porudžbini