Skip to main content
Image
Cal Boron Liquid

Van Iperen Cal Boron je visoko koncentrovano tečno đubrivo koje sadrži visoku količinu kalcijuma  koji učestvuje u gradnji ćelijskog zida. Azot iz ovog đubriva promoviše izduživanje ćelija i rast novog tkiva. Bor pospešuje kretanje kalcijuma unutar biljke. Cal Boron Liquid se koristi u periodu cvetanja kako bi se smanjilo opadanje cvetova i kasnije pucanje plodova. 
Cal Boron Liquid je odličan izbor đubriva u cilju postizanja kvaliteta i čvrstoće proizvoda što ima velikog značaja u periodu skladištenja i čuvanja voća i povrća

Sastav : 
Ukupan azot (N)               8.6 %
Nitratni azot ( NO3 )        8.6 %
Kalcijum oksid ( CaO )   17.4 %
Bor                                     0.1 %
pH    4,5

KARAKTERISTIKE
Poboljšava kvalitet ploda, sprečava usporeni rast i produžava čuvanje plodova.
Lak za rukovanje i primenu.
Razvijen za folijarnu aplikaciju. Takođe odgovara za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
Nežan za lisno tkivo.
DOSTUPNA PAKOVANJA
10 L
IBC po porudžbini