Skip to main content
Image
12-10-18 Granular Grade

Van Iperen 12 - 10 - 18 Granular Grade je čisto i balansirano granularno NPK đubrivo na bazi sulfata. Naš se proizvod sastoji od jednoobraznih granula i ne sadrži prašinu. Stoga se lako rasipa, čak i na velikim razdaljinama. Preporučuje se u različitim fenološkim fazama. Povišeni nivo azota, fosfata i kalijuma u našoj formuli pospešuje deobu ćelija, izduživanje ćelija i ćelijski turgor.

 

Sastav (%w/w)
Ukupno azota ( N ) 12%
Nitratni azot (N-NO3) 5.6%
Amonijačni azot (N-NH4) 6.4%
Fosfor pentoksid (P2O5) 10%
Kalijum oksid ( K2O) 18%
Sumpor-trioksid ( SO3) 20%

 

KARAKTERISTIKE

  • Poboljšava rast korena i izdanaka, i daje kvalitetne pupoljke i plod Razvijeno za razbacivanje kod useva na otvorenim poljima
  • Lak za rukovanje i primenu
  • Brzo rastvorljiv
  • Na bazi SOP (kalijum-sulfata), nizak nivo hlorida

DOSTUPNA PAKOVANJA

  • 25kg
  • BIG BAG po porudžbini