Skip to main content
Image
chlorosis

Hloroza je biljna bolest u kojoj se sinteza hlorofila, zelenog pigmenta koji vrši fotosintezu značajno smanjuje u listovima. Istovremeno lišće žuti, prvo između vena, a onda potpuno.Onda se oni suše i odpadaju. Rast biljaka se usporava, cvetovi i zametci se suše i odpadaju. 
Uzroci hloroze
Ima ih nekoliko. Pre svega, to je nedostatak dostupnog gvožđa u zemljištu. U zemljištu može biti dosta gvožđa a hloroza se javlja!?. Ovo se može razumeti po pravilu da se gvožđe nalazi obliku takvih jedinjenja koja su malo korisna za asimilaciju biljaka. Gvožđe je katalizator u reakcijama koje prate sintezu hlorofila,zato je neophodan za biljke.Ali one mogu samo asimilovati gvožđe samo u lako pristupačnoj formi, a kao takvog ga u zemljištu ima malo.
Još jedan uzrok hloroze može biti bolest u kojoj patogen, kao filmom pokriva površinu lista (rđa, pepelnica). U ovom slučaju, sinteza hlorofila je poremećena i kao rezultat, aktivnost fotosinteze se smanjuje.
Hlorozu mogu izazvati štetni insekati koji se hrane lišćem ili biljnim sokom (lisne vaši, grinje). U ovom slučaju poremećena je ravnoteža vode i struktura hloroplasta.
Pažnja! Podjednako važan uzrok hloroze može biti ekstremni vremenski uslovi . Uz dugotrajnu sušu, ishrana biljaka je teška, zbog nemogućnosti apsorbovanja hraniva iz zemljišta, uključujući i gvožđe. Sa prekomernom vlagom, hranljive materije u zemljištu , a među njima i gvožđe, brzo se ispiraju iz zemljišta i postaju deficitarne za biljke. Poslednjih godina, u klimi koja se brzo menja, ovaj uzrok hloroze postaje sve češći.
Kako pomoći biljkama sa xlorozom?
Koristite Iperen Fer Triathlon !
Iperen Fer Triathlon je stimulator fotosinteze sa sadržajem 8,2% gvožđa u (50% HBED,40% EDDHA i 10% DTPA ) helatnoj formi. To je upravo ono što biljkama treba za hlorozu. Prisustvo HBED u svojstvu heliranog agensa obezbeđuje dugotrajno dejstvo gvožđa. Primenom Iperen Fer Triathlon-a lišće će ponovo postati zeleno!
Mnogi voćari i povrtari su to već videli!
U stresnim uslovima kada biljka pati zbog nepovoljnih uslova a potrebna joj je hrana , za preporuku je koristiti i biostimulatore iz linije Folia Stim.