WS NPK 20-20-20 + TE

7.500 рсд

Van Iperen WS NPK 20 – 20 – 20 + TE je čisto đubrivo uravnoteženog odnosa NPK hraniva sa sadržajem  sa EDTA heliranim mikroelemenata.
Ova formulacija se primenjuje u različitim fazama rasta i razvoja biljke.

Visok nivo azota, fosfora i  kalijuma  poboljšava deobu ćelija, izduživanja ćelija, ćelijski pritisak dok mikroelementi podržavaju ukupan metabolizam biljaka.

Visoka rastvorljivost između ostalog  određuje kvalitet ovog đubriva.

Pakovanje: 25kg

SASTAV (%w/w)
Ukupno azota (N) 20%
Nitratni oblik azota (N-NO3) 5.9%
Amonijačni azot (N-NH4) 3.9%
Karbamid (N-NH2) 10.2%
Fosfor pentoksid (P2O5) 20%
Kalijum oksid (K2O) 20%
Bor (B) 0.02%
Bakar (Cu) helat EDTA 0.005%
Gvožđe (Fe) helat EDTA 0.05%
Mangan (Mn) helat EDTA 0.02%
Molibden (Mo) 0.002%
Cink (Zn) helat EDTA 0.005%
PH 6
EC 7.7 mS/cm U 1% RASTVORA

KARAKTERISTIKE

  • Poboljšava rast korena i izdanaka, i daje kvalitetne pupoljke i plod.
  • Mikroelementi 100% helirani i potpuno dostupni.
  • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu.
  • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
  • Nizak nivo natrijuma i hlorida

DOSTUPNA PAKOVANJA

  • 2 kg
  • 25 kg
  • Big bag (po porudžbini)