WS NPK 20-13-20 + IPE + TE

7.750 рсд

Van Iperen IPE 20:13:20 + TE je vodotopivo đubrivo sa ujednačenim sadržajem NPK hraniva u kombinaciji sa EDTA heliranim mikroelementim. Ujednačeno a 13% fosfora ? To je zbog prisustva IPE i efikasnijeg iskorišćenja fosfora u samom đubrivu.

Ovo Van Iperen IPE 20:13:20 + TE visokokvalitetno đubrivo , odlične rastvorljivosti.

Pakovanje: 25kg

SASTAV (%w/w)
Ukupan azot 20 %
Nitratni azot (NO3-N) 5.8%
Amonijačni azot (NH4-N) 2.4%
Amidni azot (NH2 -N) 11.8 %
Fosfor pentoksid (P2O5) 13 %
Kalijum oksid (K2O) 20 %
Bor (B) 0.01 %
Bakar (Cu), heliran sa EDTA 0.006%
Gvožđe (Fe), heliran sa EDTA 0.048%
Mangan (Mn), heliran sa EDTA 0.03 %
Molibden (Mo) 0.004%
Cink (Zn), heliran sa EDTA 0.008%
pH 6
EC 7.5 mS/cm u 1% rastvoru

KARAKTERISTIKE

Efikasnije iskorišćenje fosfora.
Poboljšava rast korena , izdanaka i pupoljaka.
Obezbeđuje u potpunosti dostupne mikroelemente.
Namenjen je za period kada je potreban pre svega vegetativan porast.
Poboljšava aktivnost korena a time doprinosi i boljem usvajanju svih hraniva.
Doprinosi boljoj kondiciji i vitalnosti biljke.
Povećava broj i kvalitet cvetova.
Nizak nivo natrijuma i hlorida.

DOSTUPNA PAKOVANJA

2 kg
25 kg
Big bag (po porudžbini)