WS NPK 13-32-13+ IPE + TE

7.750 рсд

Van Iperen IPE 13:32:13 + TE je vodotopivo đubrivo sa visokim sadržajem fosfora u kombinaciji sa EDTA heliranim mikroelementima.
Zahvaljući jedinjenju IPE  tehnologije u ovoj formulaciji postiže se efikasnije i sigurnije upravljanje fosforom.

Iperen IPE tehnologija nedozvoljava da se fosfor u zemljištu veže za druge hranljive elemente  i na taj način stvori nerastvorljiva jedinjenja.

Pakovanje: 25kg

SASTAV (%w/w)
Ukupan azot 13 %
Nitratni azot (NO3-N) 2.9%
Amonijačni azot (NH4-N) 10.1%
Fosfor pentoksid (P2O5) 32 %
Kalijum oksid (K2O) 13 %
Sumpor trioksid (SO3) 13 %
Bor (B) 0.01 %
Bakar (Cu), heliran sa EDTA 0.006%
Gvožđe (Fe), heliran sa EDTA 0.05 %
Mangan (Mn), heliran sa EDTA 0.03 %
Molibden (Mo) 0.004%
Cink (Zn), heliran sa EDTA 0.008%
pH 6
EC 10.2 mS/cm u 1% rastvoru

KARAKTERISTIKE

Efikasnije iskorišćenje fosfora .
Poboljšan rast i razvoj korena.
Poboljšan ravoj visokokvalitenih izdanaka.
Povećava broj i kvalitet cvetova.
Nizak nivo natrijuma i hlorida

DOSTUPNA PAKOVANJA

2 kg
25 kg