WS NPK 10-5-38 + TE

7.500 рсд

Van Iperen WS NPK 10-5-38 + 3 MgO + TE je đubrivo visokog kvaliteta, napravljen od najčistijih sirovina. Pored primarnih NPK hraniva đubrivo sadrži i magnezijum koji je značajan element hlorofila, i EDTA helirane mikroelemente.
Izvor  kalijuma u ovoj formulaciji je kalijum sulfat ( SOP)  tako da prisustvo sumpora kao hranljivog elementa  u ovoj formulaciji pospešuje se ukus i kvalitet ploda, dok magnezijum stimuliše stvaranje hlorofila što na dalje utiče na bolju fotosintezu.

Pakovanje: 25kg

Sastav (%w/w)
Ukupno azota (N) 10%
Nitratni azot (NO3 – N) 8,9%
Amonijačni azot (NH4 – N) 1.1%
Fosfor pentoksid  (P2O5) 5%
Kalijum oksid (K2O) 38%
Magnezijum oksid (MgO) 3%
Sumportrioksid (SO3) 13%
Bor (B) 0.01%
Bakar (Cu), heliran sa EDTA 0.006%
Gvožđe (Fe), heliran sa EDTA 0.05%
Mangan (Mn), heliran sa EDTA 0.03%
Molibden (Mo) 0.004%
Cink (Zn), heliran sa EDTA 0.008%
pH 6
EC 11.4 mS/cm u 1% rastvoru

KARAKTERISTIKE

Primena u periodu zrenja.
Poboljšava kvalitet i čuvanje ploda i povećava otpornost biljke na sušu.
Mikroelementi 100% helirani i potpuno dostupni.
Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu.
Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
Nizak nivo natrijuma i hlorida

DOSTUPNA PAKOVANJA

25 kg
Big bag (po porudžbini)