Urea amonijum nitrat (UAN)

3.800 рсд

Urea amonijum nitrat Van Iperen je visoko stabilno tečno azotno đubrivo. UAN je dobar izbor đubriva u cilju obezbeđivanja azota.
Deo ukupnog azota u nitratnom obliku ( NO3) dostupan je za biljke odmah nakon primene. Dok deo azota u amonijačnom (NH4) obliku je takođe dostupan na usvajanje biljci s tim što se on vezuje za glinu ili organsku materiju  i postojaniji je u zemljištu a time i za billjke u dužem periodu. Jedan deo ovog oblika azota dejstvom bakterija oksidiše se i pretvara u nitratni oblik.  Amidni oblik  (NH2) azota biljke ne mogu usvojiti. On  se pod dejstvom enzima u zemljištu transformiše u amonijačni oblik  i na dalje u nitratni.

Pakovanje: 25kg

Категорије: , ,
Sastav (%w/w)
Ukupno azota (N) 30%
Nitratni azot (NO3-N) 7%
Amonijačni azot (NH4-N) 8%
Amidni azot (NH2-N) 15%
pH 6.8

KARAKTERISTIKE

Proziran do žuto-smeđkast, stabilan tečni rastvor visoke čistoće
• Nizak sadržaj natrijuma i hlorida
• Koristi se folijarno i kao sirovina za tečne NPK proizvode
• Kompatibilan sa većinom đubriva rastvorljivih u vodi

DOSTUPNA PAKOVANJA

25 L
IBC (po porudžbini)