Magnezijum Sulfat HG

260 рсд2.750 рсд

Van Iperen Magnezijum sulfat je visoko kvalitetno i čisto magnezijumovo đubrivo. Magnezijum je ključna komponenta hlorofila, stoga je od suštinskog značaja za fotosintezu i stvaranje ugljhenih hidrata.

Sumpor ima važnu ulogu u asimilaciji azota. Nedostatkom sumpora umanjuje se efekat primene azotnih đubriva. Primena Van Iperen Magnezijum sulfata u ishrani biljaka je značajna sa gledišta obezbeđenja magnezijuma i sumpora neophodnih za pravilan rast i razvoj biljke. Drugo gledište značaja primene je poboljšanje asimilacije drugih hraniva, prevashodno azota.

Treba imati u vidu da biljke koje rastu u kiselim zemljištima često imaju simptome nedostatka magnezijuma koji su rezultat slabe apsorpcije u takvim uslovima. Takođe tokom sušnog perioda biljke imaju veću potrebu za magnezijumom. Poželjno je Van Iperen Magnezijum sulfat dodavati sa drugim azotnim i fosfornim đubrivima.

Шифра производа: - Категорије: , ,
Sastav (%w/w)
Magnezijum oksid ( MgO ) 15,6%
Sumpor trioksid (SO3) 32%
pH 6,5

KARAKTERISTIKE

Nizak nivo teških metala
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Beli kristali

DOSTUPNA PAKOVANJA

2 kg
25 kg
Big Bag (po porudžbini)